گارانتی شامل چه مواردی می باشد؟

 

گارانتی اسلب و تایل:

 • با توجه به فاکتور فروش هرگونه کمبودی در بار تحویلی از طرف ما جایگزین خواهد شد.
 • هر گونه ایراد و شکست در لبه های اسلب ها و تایل ها.
 • هر گونه تلورانس بیشتر از استاندارد در ضخامت و ابعاد (1mm)
 • هرگونه شکست در سنگها، ناشی از بسته بندی.
 • تفاوت بیشتر از 10% بین رنگ درخواستی با رنگ سنگ ارسال شده.

 

گارانتی کوپ:

 • کوپ ها به شکل مکعبی تحویل داده خواهند شد.
 • هر گونه شکستی در سطح کوپ ها که قابل دیدن باشد.
 • تفاوت بیشتر از 10% بین رنگ درخواستی با رنگ سنگ ارسال شده.

 

توصیه هایی به مشتریان :

 • برای هرگونه ادعایی برای موارد فوق، لطفا به ما فیلم، عکس و اسناد کافی ارائه کنید.
 • سعی کنید مدارک کافی را قبل از تحویل محموله از حمل کننده جمع آوری کنید و آن را ارائه دهید، زیرا گاهی اوقات محموله در طی جابه جایی توسط خطوط حمل و نقل آسیب می بینید، بنابراین ما باید شواهد کافی برای ارائه به دفاتر رسمی داشته باشیم.
 • جبران خسارت هر گونه ادعایی به دو صورت اول از طریق بیمه و دوم توسط ما است، بنابراین در هر دو مورد ما باید اسناد کافی داشته باشیم.