روش فنی نصب اسلب

در این ویدئو خوهید دید

  1. نحوه درست کردن ملات زیر سنگ برای نصب اسلب
  2. طرز مالیدن ملات و زیرسازی (اخطار: زیرسازی غلط منجر به شکستن سنگ میشود.)
  3. نحوه حمل اسلب ها با حفظ حد اکثر ایمنی
  4. نحوه تست جاگذاری و خوابیدن درست اسلب
  5. نحوه تراز سنگها و تنظیم دقیق فاصله بین اسلب ها

نصب سنگ

001
002
003
004
005
006
previous arrow
next arrow
001
002
003
004
005
006
previous arrow
next arrow